Ledelse af ledergrupper – en særlig ledelsesdisciplin

De seneste år har mange organisationer fået øjnene op for vigtigheden af at have velfungerende ledergrupper fra top til bund. Samtidig oplever vi ofte, at der mangler viden og kompetence om den særlige ledelsesdisciplin at lede en ledergruppe. Ledelse af ledergrupper er mere og andet end 1-1-ledelse. Skiftet fra ledelse af enkeltpersoner til ledelse af […]

HR can impact business performance by building effective leadership groups

Working strategically with HR means building organizational capabilities that are crucial drivers of business performance. HR has the business insight and people knowledge to drive this but there are barriers to overcome before HR can take the lead and help organizations build effective leadership groups. A high paced business environment puts pressure on our organizations […]

Sådan driver du resultatskabende mega-ledergrupper

Både praksis og forskning peger på, at størrelsen på ledergrupper i sig selv medfører en risiko for effektivitetstab og dårligere resultatskabelse. Selvom der generelt er en negativ sammenhæng mellem størrelse og resultatskabelse, så kan store ledergrupper godt være velfungerende og skabe gode resultater. Men det kræver en særlig indsats. Den generelle tommelfingerregel peger på, at […]

Resultatskabende ledergrupper på forskellige niveauer

Organisationer er typisk opbygget af ledergrupper på forskellige niveauer, men det er ikke altid, at der er blik for, at ledergrupper på forskellige niveauer har forskellige opgaver og ansvar, og derfor også en række niveauspecifikke kendetegn og udfordringer. Dette underbygges blandt af leadership pipeline tænkningen, der peger på, at hvad god ledelse er afhænger af, […]

Ledergrupper I partnerdrevne virksomheder

Ledergrupper på dagsordenen I de seneste år har ledergruppers afgørende betydning for organisationers succes og resultatskabelse fået markant mere opmærksomhed. I partnerdrevne virksomheder, hvor der ofte er helt eller delvist personsammenfald mellem bestyrelse, partnergruppe og den daglige ledelsesgruppe, står man dog ofte over for en række særlige udfordringer. En del af løsningen er tydelig afklaring […]

Ledelse af ledergrupper

Lederen har en særlig betydning Særligt én faktor har betydning i forhold til at udvikle velfungerende ledergrupper, og det er ledergruppens leder. Den form for ledelse, som ledergruppelederen udøver, har stor betydning for både ledergruppens fundament, samarbejde og resultatskabelse. Det udfordrende er, at mens ledergruppens leder egenhændigt kan køre ledergruppen i sænk, så kræver det […]

Ledergrupper – sorte huller eller ledestjerner for organisationen?

I de seneste år er organisationers fokus på at udvikle velfungerende ledergrupper på alle niveauer blevet styrket markant. Både fordi der generelt er behov for at øge implementeringskraften, hvor ledergrupperne spiller en vigtige rolle, men også fordi ledergrupperne er et centralt omdrejningspunkt for styrkelse af det tværgående samarbejde, der er øverst på mange organisationers prioriteringsliste. […]

Effektive tværfaglige ledergrupper

Effektive tværfaglige ledergrupper kan skabe et ledelsesrum, der transformerer snitflader og faggrænser til nye produktive samarbejdsrum omkring styrkelse af folkeskolens kerneopgave: Udviklingen af børn og unges læring og trivsel Nøgle til styrkelse af kerneopgaven Skolereformen har medført et markant behov for styrkelse af den tværgående ledelse mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper på landets skoler. […]

Sådan skaber du et effektivt lederteam

En organisation med svage lederteams eller ledergrupper fungerer ofte dårligt. Grupperne har svært ved at levere resultater, og møderne i gruppen ender alt for ofte som spild af tid. Fx viser forskning, at tiltag, der kræver koordination og involvering på tværs af flere områder, sjældent bliver ordentlig implementeret, hvis grupperne ikke fungerer. Det betyder, at […]

Tal samarbejdet frem

Måden, vi taler om tværgående samarbejde deler vandene på en arbejdsplads frem for at samle medarbejderne om opgaverne. Vi taler om snitflader og snitfladeafklaring, men det hæmmer tillid, kommunikation, viden og målsætning. Det viser foreløbige resultater fra et nyt ph.d.-projekt, og derfor får du en guide til et alternativ: Ledelse af samarbejdsrum. Ofte taler ledere […]