Mørkets fyrster kaster skygger på chefgangene

1615 kvinder fra mediebranchen har i september måned 2020 underskrevet en støtteerklæring om, at de har været udsat for sexchikane på jobbet. I indlægget her, der et aktuelt indspark i den verserende debat om sexisme, stiller Jan Bartram en række spørgsmål til fremtidens mediebranche og andre brancher med lignende kulturer. For hvis problemet med sexisme […]

Forskere: Inddragelse af medarbejdere har mange faldgruber

DEBAT: Når man forsøger at dele ledelsesopgaven ud ved at inddrage medarbejdere, kan man ende med, at hvad der skulle have været mere ledelse, bliver til mindre ledelse, hvis man ikke passer på en række faldgruber, skriver forskere fra Aarhus Universitet. Vi ved det godt. God ledelse i den offentlige sektor afhænger af, at både […]

Minimer flaskehalse og sæt medarbejdernes kompetencer fri

Distribueret ledelse rummer et optimerings- og innovationspotentiale, ligesom det kan styrke medarbejdernes motivation og trivsel. Men hvad er distribueret ledelse og hvordan kommer du i gang med det? Det får du indblik i i denne korte artikel. Grundlæggende handler distribueret ledelse om, hvordan organisationer kan forbedre deres resultatskabelse ved at distribuere opgaver og indflydelse på […]

Distribueret ledelse: En skjult ressource i offentlige organisationer

Distribueret ledelse – Der er gode gevinster i at involvere medarbejdere i løsningen af ledelsesopgaverne, og derfor vinder distribueret ledelse frem, men kræver, at ansvaret er tydeligt, og opgaverne klart defineret. Distribueret ledelse er udtryk for, at ledere inddrager medarbejdere i løsningen af ledelsesopgaver og er en tilgang, der vinder stadig mere frem. Et dansk […]

Sådan inddrager du medarbejderne i ledelsesopgaver

Distribueret ledelse er et nyere greb, ledere fra både den offentlige og private sektor kan bruge til at inddrage medarbejdere i at løse afgrænsede ledelsesopgaver – fra planlægning over projekt- og sagsstyring til faglig sparring. Gevinsterne ligger på trivsels- og resultatkontoen, faldgruberne i ikke at få afstemt retning, rammer og rollefordeling ordentligt. Projektleder med ansvar […]

Få styr på medarbejdernes uformelle ansvar

Det uformelle ansvar – Som formel leder kan du have stor gavn af ressourcepersoner blandt medarbejderne, der fungerer som din forlængede arm. Men du sætter dem også i en svær position, skriver Christian Nyvang Qvick. Her er, hvad du skal være opmærksom på. Du kender dem med stor sandsynlighed fra din egen arbejdsplads. De medarbejdere, […]

3 grunde til, at det er svært at dele digital ledelse ud

Når medarbejdere hjælper med nogle af ledelsesopgaverne, kan den formelle leder få frigivet tid, og opgaverne kan ofte blive løst bedre. Men det giver også udfordringer – her er tre af forklaringerne. Det er stadig mere populært at få medarbejdere til at hjælpe med at løfte ledelsesopgaven på offentlige arbejdspladser – det, der også kaldes […]

Få jeres vejledere og teamkoordinatorer ud over rampen

De findes på alle skoler – vejledere og teamkoordinatorer – de medarbejdere, der hverken har personaleansvar eller formelle ledelsesbeføjelser, men som alligevel fungerer ledende over for deres sidestillede kollegaer. I en skolekontekst er det funktioner som fx teamkoordinatorer og diverse typer af vejledere. I dagtilbud er det især de såkaldte faglige fyrtårne. Fællesnævneren er, at […]