Sådan inddrager du medarbejderne i ledelsesopgaven

Distribueret ledelse er et nyere greb, ledere fra både den offentlige og private sektor kan bruge til at inddrage medarbejdere i at løse afgrænsede ledelsesopgaver – fra planlægning over projekt- og sagsstyring til faglig sparring. Gevinsterne ligger på trivsels- og resultatkontoen, faldgruberne i ikke at få afstemt retning, rammer og rollefordeling ordentligt. Projektleder med ansvar […]

Sådan bliver du klar til de digitalt indfødte

Måske kan du huske dengang, der var en verden uden internet og computer, hvor utallige skoletimer og eksaminer i maskinskrivning kunne få de grå hår til at vokse på selv det yngste hoved? Eller måske kan du huske, da mobiltelefoner var for de få, der med stolthed slæbte rundt på den 5 kg. tunge ”mursten” af […]

Ensomhed er et grundvilkår for ledelse

Ledere må acceptere, at en vis grad af ensomhed er et grundvilkår for jobbet, som de må lære at håndtere for at trives i rollen. Det siger lektor og faglig direktør Claus Elmholdt Ni ud af ti chefer føler sig ensomme. Det viser en svensk undersøgelse foretaget på knap 1.000 svenske chefer. En nyere international […]

Ledere uden selvindsigt ser ikke behov for at udvikle sig

Når du skal udvikle dig som leder, er det vigtigt, at du har en vis mængde selverkendelse og mentalt overskud. Har du begge dele, kan du måske undgå at ende som en, der giver associationer til ”onkel-taleren” til familiefesten, skriver Christian Nyvang Qvick. Har du tænkt over, hvor massivt et politisk og organisatorisk fokus vi […]

Dit personlige ledelsesgrundlag

En kogebog til skærpelsen af dit personlige ledelsesgrundlag Som leder bør du forholde dig til, hvad du står for som leder og styrke definitionen af dit personlige ledelsesgrundlag. Hvorfor? Fordi ledere med en klar idé om, hvorfor de leder og et velreflekteret udgangspunkt for, hvordan de går til ledelsesopgaven, simpelthen skaber bedre resultater. De gør […]

Få et større, mer effektivt handlerepetoire som leder

Som leder møder du uundgåeligt fra tid til anden begrebet det personlige lederskab. Fx i feedbacksituationer som LUS-samtaler, hvor ens chef siger: ”du skal arbejde med dit personlige lederskab – brug dig selv mere bevidst som leder”. Men hvad mener chefen egentlig? Hvad er det helt konkret jeg som leder skal arbejde med nu? Og […]

Lær at håndtere organisatoriske paradokser

Hvor finder vi paradokserne i ledelse? Og hvordan håndterer du dem som leder? Det kan du få indblik i i dette indlæg, der også giver dig de tre vigtigste huskeregler til at håndtere paradokser. Din succes som leder er i stigende grad afhængig af din evne til at håndtere paradokser og agere i organisatoriske spændingsfelter. […]

3 greb til et kreativt arbejdsmiljø

Nye indtryk, input og informationer sætter gang i vores tanker og får os til at komme på nye idéer. De idéer kan forblive flyvske strøtanker i den enkeltes hoved, eller de kan få retning og blive til innovation, der skaber en reel organisatorisk værdi. Det afhænger af dig som leder. Læs med her og bliv […]

Magtens trekant: Diskursiv, strukturel og personlig magt

Magt  i  ledelse  er  et  sprængfarligt  tema,  men  også  et  sløret  og  vanskeligt  fænomen  at  få  greb  om. Læs  her  om,  hvordan  du  skelner  mellem  magtens  former  og  anvender  dem  konstruktivt.  Lad  os  indledningsvist  give  et  aktuelt  eksempel  på,  hvordan  de  tre  magtformer  virker  i  praksis.  Når  Odenses  borgmester  Anker  Boye  på  en  ferie  i  Tyrkiet  (bevidst  […]