Nu ændrer verden sig igen

Coronakrisen har fået den globale arbejdsstyrke til at arbejde hjemmefra som aldrig før. Under Lockdown oplevede vi gevinster i form af fleksibilitet og øget autonomi, men vi så også udfordringer, som når den sociale kontakt med kolleger, vidensdeling og kreativiteten kom til kort. Og nu ændrer verden sig igen, efterhånden som flere arbejdspladser overvejer nye fleksible og […]

Sådan praktiserer du agil ledelse i din hverdag – 5 gode råd

Der er skrevet et utal af bøger om ”agile arbejdsmetoder” og det forretningsmæssige behov for øget agilitet som respons på ændrede markedsvilkår men relativt lidt om, hvad det betyder i et ledelsesperspektiv. Hvad vil det sige at udøve agil ledelse? Hvad skal man som leder gøre anderledes, og hvordan hjælper man bedst sit team og […]

Agile organisationer har brug for HR

Det agile mindset og metoderne vinder hastigt frem inden for ledelse og organisering, hvor selvorganiserende teams med høj beslutningskraft bliver den nye organisatoriske rygrad. Fremtidens trends er allerede forældet, når vi får øje på dem, og vi har brug for at retænke vores måde at organisere os på for at skabe ‘future-proof’og bæredygtige organisationer for […]

Hvad betyder agil ledelse – og hvorfor bør du lede agilt?

Du har formentlig hørt om agilitet. Særligt i projektledelse har der længe været fokus på agilitetet og gevinsten ved at bruge agile metoder. Men hvad med agil ledelse – hvad betyder det? Og hvorfor er det relevant for dig? Det korte svar er, at agil ledelse handler om at tilpasse din ledelse og organisering til den aktuelle […]

Hvad er lederens rolle i den agile organisation?

Bankdatas agil transformation startede i 2015, og i 2017 havde alle teams i Bankdata været igennem Scrum-træning og havde taget agile praktikker i brug. Resultatet i dag er, at det enkelte team har rammerne til bedre selv at kunne tilrettelægge opgaver og tage ansvar for at skabe en optimale arbejdsform gennem strukturerede Scrum-events. Men et […]

Løs komplekse tværgående udfordringer i fælles sprint

Sådan fik Kalundborg kommune skabt engagement og aktiveret uforløste potentialer Det er sjældent, at der er tid til at udnytte alle de ressourcer og den viden, der eksisterer på tværs i organisationen til udvikling i en travl hverdag. Det tværgående samarbejde om strategisk vigtige problemstillinger giver mulighed for at opbygge fælles viden og bygge broer […]

Agil transformation – en ny ledelsesmodel til en ny organisationsform

Hvad er agil transformation? Potentialet i og ideen om en til enhver tid konkurrencedygtig og tilpassende organisation kan virke lovende, men de færreste gør sig for alvor klart, at det kræver langt mere end ’bare’ at indføre nye agile arbejdsmetoder, roller og strukturer. Det kræver et fundamentalt opgør med en ledelseskultur, hvis historik strækker sig […]

Derfor fejler agile transformationer

– og 5 anbefalinger til at undgå de værste faldgruber Agilitet bliver ofte beskrevet som en organisatorisk utopi – løsningen på alle konkurrencerelaterede problemer og en måde at kæmpe imod den altid lurende fare for disruption, som nu er blevet en konstant bekymring for alle direktioner, når de designer deres organisationsstrategier. Der bør heller ikke […]

Har du modet til agil ledelse?

Hvad kræver det at bedrive agil ledelse i en verden, der skriger på fleksibilitet og forandring, men hvor kontrol og styring stadig fylder ekstremt meget? Både i vores antagelser om god ledelse og i opbygningen af vores organisationer. Læs med her, hvor jeg tematiserer en vinkel på agil ledelse, der tit overses, nemlig behovet for […]