Action Learning Consulting

Posted on Comments Off on Action Learning Consulting

Action Learning Consulting

Action Learning Consulting (ALC) er en særlig tilgang til strategisk proceskonsultation og forandringsledelse. Tilgangen fusionerer managementkonsulentens organisatoriske forandringsforståelse med fokus på strukturer, effekt og styring med proceskonsulentens ekspertise inden for facilitering af meningsfulde forandringer med stort ejerskab og den relevante kompetenceudvikling. Tilgangen er særlig velegnet til store planlagte forandringer i organisationer, der både vil skabe målbare driftsresultater og forbedringer af organisatoriske kompetencer og samtidig tilpasse sig organisationens skiftende behov og dagsordener.

Grundtanken i Action Learning Consulting er, at udvikling og læring sker mest effektivt, hvis tilegnelse af nye vaner, viden og praksisformer knyttes helt tæt til løsning af reelle udfordringer i forbindelse med kernearbejdsopgaver. På denne måde knyttes læring sammen med de handlinger (aktioner), man foretager, hvilket danner afsæt for refleksion over praksis og dermed kvalificering af nye handlinger. Dette sker på baggrund af opstillede effekt- og kompetencemål, som gør det muligt at fokusere på såvel individuel læring som organisatorisk værdiskabelse. Flere evidensbaserede studier bekræfter, at Action Learning forankret i løbende refleksion over egen praksis fører til højere performance. Særligt i forbindelse med større forandringer i organisationer, som ikke kan effektueres ved hjælp af rutinemæssige justeringer, har denne tilgang vist sig uhyre relevant.