Ekspertise

Ledelse og organisationsudvikling er vores speciale.
Vi tilbyder konsulentydelser, strategisk rådgivning, key notes og oplæg samt uddannelser og kurser, der hjælper med at udvikle bedre ledelse og bedre organisationer.

For at kunne klæde jer bedst muligt på til at imødekomme de udfordringer, I står overfor nu – og i fremtiden – udvikler vi løbende nye ydelser inden for feltet. Vi skræddersyer dem altid, så de matcher lige netop dine behov og udfordringer.

null

Ledelsesudvikling

Klik for at læse mere

null

Organisationsudvikling

Klik for at læse mere

null

Konsulentudvikling

Klik for at læse mere

null

Medarbejderudvikling

Klik for at læse mere

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Thorkil Molly-Søholm,

Adm. direktør, Stifter

+45 53 55 87 00

tms@lead.eu

Ledelsesudvikling

Vores lederudviklingsaktiviteter tager altid udgangspunkt i de nyeste og mest virksomme metoder fra både praksis og forskning. Det sikrer, at du udvikler dig og kan se en målbar effekt.

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for ledelsesudvikling og skræddersyer altid forløbene i et tæt samarbejde med dig og din organisation.

Organisationsudvikling

Enhver organisation skal kunne navigere i en kompleks verden med stigende krav fra blandt andet kunder, borgere, det politiske niveau – og medarbejderne. Det kræver, at I står stærkt med gode systemer og processer, og at I kan tiltrække, udvikle og fastholde de rigtige kompetencer.

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for organisationsudvikling og skræddersyer forløbene i et tæt samarbejde med din organisation.

Konsulentudvikling

Vi tilbyder en række konsulentudviklingsforløb, hvor du som intern (eller ekstern) konsulent opbygger specifikke kompetencer til at løfte rollen som forandringsagent og sparringspartner for ledelsen.

Ud fra princippet om lærende partnerskaber klæder vi nøgleaktører på til at kunne skabe holdbare forandringer, der er dybt forankret i organisationen.

Medarbejderudvikling

Evnen til at tiltrække, udvikle og fastholde de rigtige medarbejdere er afgørende for at kunne skabe resultater for enhver organisation.

Vi hjælper dig med at sikre systematisk kompetenceudvikling af dine medarbejdere. Både den enkelte medarbejders personlige udvikling og udviklingen af velfungerende teams.